រថយន្តសាំងដែលចាក់ប្រេងម៉ាសូតចូល


តើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកចាក់ម៉ាសូតចូលក្នុងរថយន្តម៉ាស៊ីនសាំង?ម៉ាស៊ីនម៉ាសូត និងម៉ាស៊ីនសាំងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនចំហេះដោយបំផ្ទុះផ្នែកខាងក្នុងដូចគ្នាប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនទាំងពីប្រភេទនេះប្រើវិធីចំហេះផ្សេងគ្នា និងប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រេងឥន្ទនៈផ្សេងគ្នាផងដែរ។ ម៉ាស៊ីនសាំងធ្វើការបំផ្ទុះដោយប្រើប្រាស់ការបញ្ឆះសំពាធខ្យល់ ដែលជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង ខ្យល់ និង សាំង
ដោយប្រើប្រាស់បូស៊ី។ ដែលការបំផ្ទុះនេះជំរុញអោយពីស្តុង រំកិលឡើងចុះ និង
ធ្វើអោយម៉ាស៊ីនដំណើរការ។
ចំពោះម៉ាស៊ីនម៉ាសូត ដំណើរការដោយសំពាធខ្យល់ ជាជាង ប្រើប្រាស់ បូស៊ី។
វាបន្តឹងសំពាធខ្យល់តែមួយមុខទេនៅក្នុងស៊ីឡាំងនីមួយៗ បន្ទាប់មកទើបបាញ់បញ្ជូល
ប្រេងម៉ាសូត ទៅក្នុងស៊ីឡាំងដែលមានសំពាធខ្យល់ខ្ពស់និងក្តៅខ្លាំង ហើយកំដៅដែលបានបង្កើតនៅក្នុងសំពាធខ្ពស់នោះនឹងបញ្ឆះប្រេងម៉ាសូតដែលបានបាញ់ចូលបង្កើតបានជាបំផ្ទុះ
ដើម្បីអោយម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមដំណើរការ។
សាំង និង ម៉ាសូតគឺជាប្រេង ២ ប្រភេទផ្សេងគ្នា ហើយម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ប្រេងទាំងពី ក៏មិនអាចប្រើលាយគ្នាបានដែរ
ដូច្នេះហើយតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលចាក់ម៉ាសូតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសាំង?
ឥទ្ធិពលនៃម៉ាសូតក្នុងម៉ាស៊ីនសាំងចាក់ប្រេងម៉ាសូតចូលក្នុងធុងសាំងរបស់ម៉ាស៊ីនសាំងគឺខុសមួយបាត់ទៅហើយ ហើយបើយើងព្យាយាមបើកបរទៀតវានឹងធ្វើអោយម៉ាស៊ីនសាំងរបស់យើងឈ្លក់ និង រលត់ភ្លាមៗ នៅពេលដែលប្រេងម៉ាសូតចូលទៅដល់ ប៊ិចសាំង
ដោយវានឹងធ្វើអោយប៉ះពាល់ច្រើន ដូចជា ស្ទះទុយោសាំង និង បញ្ហាទៅលើគ្រឿងខ្លះនៃម៉ាស៊ីន
ប៉ុន្តែដំណឹងល្អនោះគឺ វានឹងមិនធ្វើអោយខូចម៉ាស៊ីនសាំងនោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនម៉ាសូតដែលបានចាក់ចូលក្នុងធុងសាំង និង ចំនួនសាំងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងធុង។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយើងចាក់ម៉ាសូត ចំនួន ៣ ទៅ ១៥ លីត្រ ចូលទៅក្នុង ធុងសាំងដែលជិតពេញ បញ្ហាចំពោះម៉ាស៊ីន គឺមិនសូវជាធំដំប៉ុន្នានទេ បើប្រៀបធៀបទៅចាក់ម៉ាសូតចូលក្នុងធុងសាំងដែលមិនមានសាំងសោះ។​ អាស្រ័យទៅលើម៉ូដែលរថយន្ត រថយន្តដែលបានចាក់ម៉ាសូតចូលបន្តិច ទៅក្នុងធុងសាំងដែលមានសាំងច្រើនស្រាប់ រថយន្តនោះអាចនៅតែបញ្ឆះបានធម្មតា ប៉ុន្តែអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាវាពិបាកបញ្ឆះបន្តិចហើយ ជាន់មិនសូវស្ទុះទៅមុខ ក៏ដូចជា ស៊ីសាំងជាងមុនច្រើន និង
ចេញផ្សែងពីស៊ីមុំាំងច្រើន។
ប៉ុន្តែបើអ្នកចាក់ម៉ាសូតច្រើនចូលទៅក្នុងធុងដែលគ្មានសាំងនោះបូមសាំងនឹងមានបញ្ហា ដោយវាពិបាកបូមយកប្រេងម៉ាសូតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននិងបង្កាមិនអោយរថយន្តបញ្ឆះបានឡើយ។ ហើយ ប្រេងម៉ាសូតក៏ពិបាកឆ្លងកាត់តម្រងប្រេងសាំងដែរ ហើយវានឹងអាចធ្វើអោយស្ទះ ហើយប្រេងម៉ាសូតដែលឆ្លងទៅរួច ក៏នឹងទៅស្ទះប៊ិចសាំង
ហើយធ្វើអោយម៉ាស៊ីនទាំងមូលមិនអាចដំណើរការបានតែម្តង។

តើវាត្រូវការរយៈពេលដើម្បីធ្វើអោយម៉ាស៊ីនសាំងខូច?

ម៉ាស៊ីនសាំងរបស់អ្នកនឹងកន្ត្រាក់ ឬ ឈ្លក់ ហើយនៅពេលដែលប្រេងម៉ាសូតបានចូលទៅដល់ក្នុងម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីននឹងចាប់ផ្តើមរលត់ ហើយដេរលែងឆេះ ហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនសាំងរបស់អ្នកទេ។ អ្វីដែលធំបំផុតដែលវានឹងកើតឡើង គឺ ធ្វើអោយឆ្លងភ្លើងបូស៊ី ស្ទះ តម្រងសាំង និង ធ្វើអោយ បូមសាំងចុះខ្សោយ តែប៉ុណ្ណោះ។

វិធីដោះស្រាយបញ្ហា

អ្នកត្រូវបូមប្រេងម៉ាសូតចេញពីធុងសាំងអោយអស់ បន្ទាប់មកចាក់សាំងចូលអោយពេញ ដើម្បីអោយកម្រិតសាំងច្រើនជាងម៉ាសូត៊។ បន្ទាប់មកទៀត ដោះបូស៊ីមកលាងចេញអោយស្អាត។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ប្រេងម៉ាសូតចូលក្នុងធុងសាំងច្រើន វានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់បូមសាំង ក៏ដូចជាតម្រងសាំង ដូច្នេះហើយ គ្រឿងទាំងពីនេះ និងត្រូវការពិនិត្យមើល ឬ ផ្លាស់ប្តូរចេញតែម្តង។

ពេលដែលទៅចាក់សាំងសូមបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហេស គួរតែមើលអោយច្បាស់ថាបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ​គាត់ចាក់ត្រូវដែរឬអត់ ដើម្បីបង្ការកុំអោយមានកំហុសបែបនេះកើតឡើង។

ខ្មែរខាស៍ដៀលឡេប ក៏បានបញ្ជាក់ថា ការលាងសម្អាតអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលរហូតដល់ ៦ ម៉ោង ហើយអាចនឹងត្រូចចំណាយ ពី ៦០ ទៅ ១០០ ដុល្លា អាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែលនៃរថយន្ត និង ឆ្នាំផលិត។